ក្តៅៗគួសង្វែកណាស់ អាគារ នៅកែប កម្ពស់៧ជាន់ ត្រូវបានបាក់សង្កត់ លេីមនុស្ស ជាង៤០នាក់ នៅខាងក្រោម.{មានវីដេអូ}

ក្តៅៗគួសង្វែកណាស់ អាគារ នៅកែប កម្ពស់៧ជាន់ ត្រូវបានបាក់សង្កត់ លេីមនុស្ស ជាង៤០នាក់ នៅខាងក្រោម.(មានវីដេអូ)ភ្នំពេញ.អាគារ កំពស់ ៧ជាន់ដែលកំពុងសាងសង ត្រូវបានបាសក់រលំ រាបដល់ដី កាលពី ល្ងាចថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ក្បែវត្តសុមាធិ ខេត្តកំពត បណ្តាលឲ្យសង្កត់កម្មករច្រើននាក់ជាប់នៅខាងក្រោម ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្ស ប៉ុន្មាននាក់រងគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្រោមអាគារនោះនៅឡើយទេ ។

ក្តៅៗគួសង្វែកណាស់ អាគារ នៅកែប កម្ពស់៧ជាន់ ត្រូវបានបាក់សង្កត់ លេីមនុស្ស ជាង៤០នាក់ នៅខាងក្រោម

ក្តៅៗគួសង្វែកណាស់ អាគារ នៅកែប កម្ពស់៧ជាន់ ត្រូវបានបាក់សង្កត់ លេីមនុស្ស ជាង៤០នាក់ នៅខាងក្រោម

តាមសេចក្តីរាយការណ៏ បានឲ្យដឹងថា នាល្ងាចថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ មានការបាក់អគារកម្ពស់៧ជាន់ នៅខេត្តកែប ក្បែវត្តសុមាធិ បានបាក់រលំ ខណះអគារ នោះកំពុងសាងសង ជិតរួចរាលទៅហើយ ។តាមព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថា ករណីបាក់អគារនេះ បណ្តាលឲ្យសង្កត់កម្មករច្រើននាក់ជាប់នៅខាងក្រោម។